Thursday, February 21, 2019

उठावदार व्यक्तीमत्वासाठी - Factors help you to define your Image - Part 2

मागच्या भागात आपण कुठल्या आंतरिक बॉबी आहेत ज्या तुमची इमेज उठावदार करायला उपयुक्त ठरतात हे पाहिलं. तुमची inner personality तितकीच महत्वाची आहे जितकी तुमची outer personality.

बाह्य व्यक्तिमत्व उठावदार दिसण्यासाठी प्रत्येकजण काही ना काही करत असतो. पण चांगले कपडे, सौंदर्य प्रसाधनं या पलीकडे फारशी माहिती सगळ्यांनाच असते असं नाही. त्यामुळे आपण व्यक्तिमत्वासाठी काय करू शकतो किंवा केल पाहिजे हे पाहू.

पोशाख

पहिली गोष्ट म्हणजे आपला पोशाख. व्यकितमत्व उठून दिसण्यासाठी आपण काय घालतो, कसं घालतो हे फार मह्त्वाचं असतं. आपला पोशाख आपल्याला उठून दिसणे खूपच महत्वाचे आहे. त्याच प्रमाणे आपला पोशाख हा आपला कामाचा हुद्दा, कामाचे कारण, तिथे आपली भूमिका, समारंभ असेल तर कोणता समारंभ, तिथली आपली भूमिका या सगळ्यांचा विचार करून निवडला पाहिजे.

formal आणि casual या मधला फरक माहित असणे अतिशय आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी आणि इतरत्र जाण्याचे dresses हे वेगळे असले की त्यात तोचतोचपणा येत नाही. आणि त्यामुळे आपलं व्यक्तिमत्व पण उठून दिसतं.

Related image

जेव्हा मी personal consultation करते तेव्हा या सर्व बाबींचा विचार करून client ला मी पर्याय सुचवत असते. त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांचं व्यक्तिमत्व, त्यांचा हुद्दा या सगळ्यांचा विचार करून, त्यांना काय चांगलं दिसेल याचा विचार केला जातो.

याबरोबरच पोशाखाचा रंग, त्याचा पोत आपल्याला शोभतो का? हेही पाहणे गरजेचं आहे. प्रत्येकाचा स्वतःचा असा Skin Tone असतो. color analysis मध्ये तुमचा Skin Tone कोणता हे मला सांगता येते. एकदा तो समाजाला की dress चा रंग निवडणे एकदम सोपे होऊन जाते आणि निवडलेला रंग आपल्यावर छानच दिसतो.

Related image

रंगाबरोबरच एक महत्वाची गोष्टं म्हणजे तुमचा body shape. प्रत्येकाचा body shape वेगळा असतो.  फक्त आपला कुठला हे महित असलं की काय घातलं तर आपल्याला चांगलं दिसेल याचा अंदाज तुम्हाला येतो.
body shape नुसार dressing असेल तर व्यक्तिमत्व अजून खुलून दिसते.

Image result for bodyshape


पोषाखाबरोबरच अजून कोणत्या गोष्टी आहेत ज्यावर आपण काम केल तर आपलं व्यक्तिमत्व उठून दिसेल ते आपण पुढच्या भागात पाहू...Monday, January 28, 2019

Invest 1 hour to learn how to create Dynamic Personal Image for 
a lasting First Impression.
Contact me to fix-up a meeting for Free One Hour personal Consultation.


Tuesday, January 22, 2019

उठावदार व्यक्तीमत्वासाठी - Factors help you to define your Image - Part 1

मागच्या भागात आपण इमेज म्हणजे काय हे पाहिलं आता या भागात आपण कुठले पैलू आहेत जे आपली इमेज किंवा आपलं व्यक्तिमत्व उठावदार बनवतात हे पाहू.

सगळ्यात आधी आपली इमेज उठावदार करण्यासाठी काम झालं पाहिजे ते म्हणजे  काही आंतरिक बाबींवर. या आंतरिक बाबी खालील प्रमाणे -

१)  आरोग्य - 'आरोग्यं धन संपदा' असं  आपण नेहमी म्हणतो. त्यामुळे तुमचं व्यक्तिमत्व उठावदार दिसण्यासाठी तुमचं आरोग्य छान असणं खूपच महत्वाचं आहे. तुमचं ड्रेससिंग छान असेल, स्वतःला छान ग्रूम करत असाल पण जर तुमचं आरोग्य साथ देत नसेल तर तुमचं व्यक्तिमत्व तितकसं उठावदार राहणार नाही. त्यासाठीच तुमचं आरोग्य चांगले असणं खूप महत्वाचे आहे. उत्तम आरोयग्यासाठी पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम यावर आणि शांत झोप यावर भर दिला गेला पाहिजे.

२) सकारात्मक विचार - तुमचे विचार जर सकारात्मक असतील तर तुम्ही कुठल्याही प्रसंगाला धैर्यानं तोंड देऊ शकता. तुमचे सरकारात्मक विचार तुमच्या स्वभावाचा आणि तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा एक महत्वाचा भाग आहेत. यासाठी तुमच्यापुढे असलेल्या समस्यांचा विचार करण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढायचा मार्ग शोधण्यावर कायम भर द्यावा.

३) तुमचं ज्ञान -  तुमच्या कामाबद्दल असलेली माहिती, त्यातलं सखोल ज्ञान यामुळे तुमचा आत्मविश्वास तर वाढतोच पण त्याच बरोबर लोकांचा तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो. यासाठी सतत तुमच्या विषयाशी निगडित असलेली माहिती वेगवेगळ्या माध्यमांतून जसे पुस्तके, internet, तज्ञ लोकांची व्याखाने यामधून मिळवत राहणे गरजेचे आहे.

या तीनही गोष्टी तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा एक महत्वाचा भाग आहेत. या सगळ्यांमुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढतो आणि स्वतःवर विश्वास असणारी व्यक्ती दुसऱ्यावर नक्कीच चांगला प्रभाव पाडू शकते.


Wednesday, November 21, 2018

'Image' म्हणजे काय

या भागात आपण इमेज म्हणजे काय हे पाहू. 

बरेच वेळा आपण ऐकतो किंवा म्हणतो की 'माझ्या इमेजला साजेसं', 'माझ्या इमेजला धरून' किंवा अगदी खेळीमेळीत 'माझ्या इमेजचा सवाल आहे' वगैरे, पण म्हणजे नक्की काय?

Personal Image

एकदम साध्या भाषेत सांगायचं झालं, तर इमेज म्हणजे इतरांचं तुमच्या बद्दल असलेलं मत. एखाद्या व्यक्तीच्या मनात तुमच्या बद्दल असलेली प्रतिमा म्हणजे तुमची Personal Image. तुम्हाला माहीत आहे का, आपण कोणत्याही व्यक्तीला पाहिल्यांदा भेटतो तेव्हाच त्या व्यक्तीचं आपल्या बद्दलचं प्रार्थमिक मत तयार झालेल असतं. आणि हे मत तयार व्हायला त्या व्यक्तीला फक्त ७ सेकंद लागतात. म्हणजे पहिल्या ७ सेकंदात ती व्यक्ती तुमच्या बद्दल तिचं सर्वसाधारण मत बनवून टाकते. म्हणूनच काही वेळा 'First impression is the last impression' हे खरे ठरते. 

आता या ७ मिनिटांमध्ये या व्यक्तीला आपल्याबद्दल नक्की काय समजत असेल याचा विचार आपण करू. 


१. तुमचं कार्याक्षेत्रातील पद
२. तुमचं कार्यक्षेत्रातील यश 
२. तुमची आर्थिक परिस्थिती
३. तुमची हुशारी. 
४. तुमची विश्वासार्हता. 
५. आणि तुमचा स्वतःवरील विश्वास

या सगळ्या गोष्टी जेव्हा समोरील व्यक्तीच्या मनाला पटतात तेव्हा तुमचं व्यक्तिमत्व त्या व्यक्तीनुसार उठावदार असतं. 

आपलं व्यक्तिमत्व उठावदार व्हायला कुठले पैलू आहेत ज्यावर आपण काम कारण गरजेच आहे ते आपण पुढच्या भागात पाहू.


Website: www.rutujasimageconsulting.com

FB: www.facebook.com/RutujaKantakImageConsultant


Saturday, November 17, 2018

'Image Consulting' म्हणजे काय?

मी Image Consultant आहे असं सांगितलं की बर्‍याच लोकांचा प्रश्न असतो, 'म्हणजे काय?' 
मग Image Consulting म्हणजे काय आणि त्यात काय काय केलं जात याची त्यांना माहिती दिली की 'अरे, हे एकदम नवीन आहे' अशी प्रतिक्रिया मला मिळते. काही वेळा जेव्हा मी वर्कशॉप्स घेते, तेव्हा मराठीत घेणार आहेस का? अशीही विचारणा होते. तेव्हा असा विचार मनात आला की या विषयावर एक मराठीत ब्लॉग सुरु करायला हरकत नाही जेणेकरून सर्वसामान्य मराठी माणसांपर्यंत या विषयाची माहिती पोहोचवता येईल .

तर आज आपण Image Consulting म्हणजे काय हे थोडक्यात  समजून घेऊ.

Image Consulting हे असं क्षेत्र आहे ज्यात Consultants तुमचं व्यक्तिमत्व चारचौघात ठळकपणे उठून दिसण्यासाठी तुम्हाला मदत करतात. कुणाही व्यक्तीचं व्यक्तीमत्व हे ती व्यक्ती स्वतःला कशी प्रेझेंट करते, काय कपडे घालते, लोकांशी कशी वागते, कशी बोलते या गोष्टींवर अवलंबून असतं आणि याच सगळ्या गोष्टींत Consultants तुम्हाला मदत करत असतात.

एक Image Consultant म्हणून मी माझ्या क्लायंटचं सध्याचं व्यक्तीमत्व, पद, कार्यक्षेत्र, ध्येय आणि प्रसंग या सगळ्यांचा विचार करून त्यांना Dressing, Grooming, Body Language, Business and Social Etiquette या सगळ्यांत मदत करते.


Professional Imageया पुढील भागांत आपण 'आपले व्यक्तिमत्व आणि त्याचे इतरांवर होणारे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम' या विषयी सविस्तर माहिती घेऊ.